Psykoterapi

Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder psykodynamisk psykoterapi (PDT). Den psykodynamiskt orienterade terapin är en form av samtalsterapi. Tillsammans med psykoterapeuten fördjupar du kunskapen om vad som ligger bakom dina svårigheter. Det kan i sin tur leda till en förändring av självbild och relationsmönster.

En psykoterapi kan därför upplevas som en frigörande process som gör det lättare att möta livets utmaningar och påfrestningar.

Varför psykoterapi?

Till Ahlstrand Psykologtjänst kan du vända dig både för kortare och längre psykoterapier. Det finns olika skäl till att människor söker psykoterapi, men några vanliga orsaker är:
-

Livskriser
Nedstämdhet
Oro och ångest
Relationsproblem
Bristande självkänsla
Stress
Arbetsrelaterade problem

Hur går det till?

En psykodynamisk terapi kan pågå i allt från några månader till flera år. I en längre psykoterapi träffas vi för 1-2 samtal per vecka, men även glesare kontakter förekommer. En korttidsterapi är en tidsbegränsad psykoterapi som brukar omfatta 10-20 samtal.

I en korttidsterapi arbetar vi med ett specifikt problemområde. Målsättningen blir mer begränsad än i en längre psykoterapi. En längre psykoterapi ger utrymme för en mer genomgripande bearbetning av konflikter och problem som du brottas med.

En psykoterapi inleds alltid med orienterande samtal. Du har då möjlighet att ställa frågor och ta ställning till om du vill satsa på en psykoterapi.

Psykologsamtal online: Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder även videosamtal (gäller individuella samtal). Det är ofta ett bra alternativt till vanliga mottagningsbesök, men ibland är det nödvändigt att träffas på plats. Kontakta oss om du vill boka ett videosamtal.

Kontakta för mer information »

lisa@ahlstrandpsykologtjanst.se | 070-296 19 17 | Sabbatsbergsvägen 8 | 113 61 Stockholm

Alla rättigheter reserverade Ahlstrand Psykologitjänst AB © 2016-2022
CookiesSidkarta • Webb: Svensk Webbservice i Yodo CMS

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK