GDPR – behandling av personuppgifter

Den nya dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Lagen gäller i hela EU. Syftet med GDPR är att ge oss alla större kontroll över hur personuppgifter hanteras. Lagen skärper också kraven på att personuppgifter ska behandlas säkert.

Här följer en kort sammanfattning av lagar, regler och rutiner som gäller för behandling av personuppgifter vid Ahlstrand Psykologtjänst AB. Mer detaljerad information lämnas när vi träffas för ett första möte. Om du har frågor kan du också kontakta Ahlstrand Psykologtjänst AB.
-

Bokningar och förfrågningar

När du bokar tid online, mejlar en förfrågan eller tar kontakt på annat sätt godkänner du att Ahlstrand Psykologtjänst behandlar dina personuppgifter enligt informationen nedan. Inom hälso- och sjukvården ska din bokning eller förfrågan enligt lag sparas i tio år, även om du inte inleder en kontakt.

När du bokar en tjänst online via Bokadirekt kommer dina personuppgifter även att behandlas av leverantören av bokningstjänsten. Du kan alltså då även behöva ta del av den information som leverantören lämnar om villkor och regler för tidsbokningen.
-

Hälso- och sjukvård

I hälso- och sjukvården finns olika lagar som reglerar hur personuppgifter ska hanteras. Det handlar om lagar för journalföring, sekretess och tystnadsplikt. Du som går i psykoterapi eller annan psykologisk behandling omfattas av de här lagarna.

Legitimerade psykologer är enligt lag skyldiga att föra journal. I journalen dokumenteras uppgifter om din behandling. Syftet är i första hand att du ska få bra och säker vård. Journalen förvaras säkert och ska raderas tidigast tio år efter att den senaste journalanteckningen gjordes.

Legitimerade psykologer arbetar under tystnadsplikt. Både journalen och andra uppgifter som du lämnar omfattas av sekretess. För att uppgifter ska kunna lämnas till utomstående krävs vanligen ditt samtycke. Men det finns undantag. I särskilda fall har psykologen till exempel enligt lag skyldighet att lämna ut uppgifter. Detta gäller bland annat när det finns misstanke om att barn far illa.

Andra uppgifter som Ahlstrand Psykologtjänst måste spara är betalningsinformation där personuppgifter kan ingå. Detta för att uppfylla de lagstadgade krav som gäller för företagets bokföring och redovisning.
-

Coaching, handledning och andra tjänster

Ahlstrand Psykologtjänst erbjuder också coaching, handledning och andra tjänster som inte klassas som hälso- och sjukvård. Då gäller andra regler än inom hälso- och sjukvården.

För att Ahlstrand Psykologtjänst ska ha rätt att behandla dina personuppgifter krävs ett samtycke. Du kommer att få närmare information om detta i början av vår kontakt. Vi går samtidigt igenom vilka regler och rutiner som gäller för behandlingen av personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas, med undantag av information som måste sparas enligt lag.

Ahlstrand Psykologtjänst använder dina uppgifter och den information du lämnar för att genomföra uppdraget och ge dig god service. Uppgifterna behandlas konfidentiellt och med hänsyn till tystnadsplikten.

Dina personuppgifter raderas senast 12 månader efter avslutad kontakt, om vi inte kommit överens om något annat. Detta gäller alltså för dig som går i coaching och handledning. Ett undantag är dock uppgifter som ingår i bokföringen. Där måste personuppgifter sparas längre enligt lagstadgade krav för bokföring och redovisning.

lisa@ahlstrandpsykologtjanst.se | 070-296 19 17 | Sabbatsbergsvägen 8 | 113 61 Stockholm

Alla rättigheter reserverade Ahlstrand Psykologitjänst AB © 2016-2022
CookiesSidkarta • Webb: Svensk Webbservice i Yodo CMS

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK